Reduïm residus, nodrim la terra

Després d'haver abordat en detall la tria selectiva de residus, els alumnes estudien la part biodegradable dels mateixos (bioresidus). Descobreixen l'interès ecològic i econòmic del compostatge i del vermicompostatge.

Promoure i facilitar el compostatge com a origen dels bioresidus.

Professors d'Educació Infantil i de Primària

Ciència / Medi ambient / Ciutadania

Tria selectiva i gestió de residus / Residus
biodegradables / La vida dels sóls / Cucs de terra

  • Recursos en línia

    Un mòdul d'activitats llestes per utilitzar, informacions per ampliar coneixements.